Weylin Tracking logo
illustratieve foto

Dassen in Deventer

Sedert 2008 komen er weer dassen voor in de gemeente Deventer benoorden de A1. Voor die tijd is onder natuurkenners reeds enige tijd een burcht bekend ten zuiden van deze snelweg. Het nam enige tijd in beslag voordat de grote hindernis, die de A1 vormde, genomen was. In de tijd die erop volgde stroomde tevens dassen binnen via noordelijke populaties (Overijsselse Vecht e.o.) en het oosten (Sallandse Heuvelrug). Met andere woorden, Deventer is een gebied waar uit verschillende grote populaties dassen elkaar weer tegen komen.

Sinds 2008 houden wij ons bezig met de dassen in Deventer. Wij werken samen met organisaties als Das & Boom, de gemeente Deventer, landeigenaren en personen en dassenwerkgroepen die zich inzetten in aangrenzende gebieden.

Het veldwerk wordt gedaan met toestemming van verschillende landeigenaren. Deze krijgen de inventarisatiegegevens toegezonden. Op deze manier nemen wij een belangrijke, doch dure taak, uit handen. Inventarisatie vereist specialistische kennis en tijd maar is wel vereist uitgevoerd te worden voor bosbouw werkzaamheden zoals vastgelegd in de Flora en Faunawet. Ook kunnen wij medewerkers van landeigenaren opleiden dassensporen te herkennen en duiden.

Iets gevonden?

Bent u mogelijk dassensporen tegen gekomen? Een dode das gevonden langs de weg? Wij horen daar graag over. Van belang is een duidelijke locatie aanduiding. Een verkeersslachtoffer kunt u melden met een kilometerpaaltje aanduiding met de naam van de weg. Sporen in het bos kunt u wellicht aangeven met een kruisje op een kaart. Ook is het gratis programma Google Earth een makkelijke en preciese methode om een locatie te delen. In beidde gevallen helpt het erg om foto's mee te sturen.

Om een melding door te geven of andere vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Kloppenburg. Uw bericht wordt doorgaans binnen een dag gelezen.

Publicaties

  1. Krantenartikel de Stentor over verstoringen burchten, deel 1, 2 - februari 2015
  2. Inventarisatie rapport gemeente Deventer 2010-2012 - december 2012
  3. Artikel Stentor over de das in de gemeente Deventer - deel 1, deel 2, november 2012
  4. Das schuift moedig voorwaarts - artikel Stentor, november 2012
  5. De das in zijn sas met veilige tunnel - artikel Stentor, november 2012
  6. De Das komt eraan! - inventarisatierapport, augustus 2010 (PDF)
  7. Das maakt sprong naar noordkant A1 - artikel Stentor, juli 2010
  8. Dassensporen - hand-out herkennen en duiden van dassensporen, september 2010 (PDF)

YouTube video

In deze Bovenop het Wild worden de sporen van dassen behandeld.

Om burchten en dassen te kunnen zien zonder zelf aanwezig te zijn wordt gebruik gemaakt van wildcameravallen. Soms maken deze mooie opnamen. Hieronder enkele filmpjes uit de gemeente Deventer.

Compilatie van twee weken bij verschillende burchten:

Dassen maken gebruik van zogenaamde mestputten om onder andere hun territorium te markeren. Wat gebeurd er nou zoal bij zo'n mestputje? Zie voor jezelf: